Σύνδεση χρήστη B2B

Εφόσον είστε συνεργάτης της Unimac, χρησιμοποιήστε το "Όνομα χρήστη" και τον "Κωδικό" σας, για να εισέλθετε στο σύστημα.